แบตเตอรี่เป็นแหล่งรวมพลังไฟ โดยทำหน้าที่หลักคือ จ่ายกระแสไฟขณะติดเครื่องยนต์ส่งกระแส ไฟให้ระบบไฟฟ้า และรักษาระดับกระแสไฟให้คงที่ผู้ใช้รถจึงควรนำรถเข้าตรวจ วัดค่าความถ่วง หรือสภาวะการเก็บไฟของแบตเตอรี่ เพราะแบตเตอรี่เมื่อใช้งานแล้วจะเริ่มเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ บี-ควิก บริการท่าน ด้วยแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพ ซึ่งติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ พร้อมรับประกัน สินค้า และให้บริการตรวจเช็คระดับกระแสไฟและน้ำกลั่นแบตเตอรี่ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้แก่รถ

สินค้า ระยะเวลาการรับประกัน ระยะทางการรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
แบตเตอรี่ 1 ปี ไม่จำกัดระยะทาง รับประกันคุณภาพของแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่รวมข้อบกพร่องของระบบไฟฟ้า ไดชาร์จ สตาร์ทเตอร์ หรือ การดูแลน้ำกลั่น

หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นการใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)