ลูกค้าระบบเครดิต

บี-ควิก ฟลีต เป็นบริการพิเศษจาก บี-ควิก ซึ่งมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการบริการ ตลอดจน การเพิ่มความปลอดภัย สะดวก และประหยัดให้แก่คุณ ด้วยระยะเวลาเครดิตสูงถึง 30 วัน หากคุณเป็นผู้บริหารบริษัทที่มีรถยนต์จดทะเบียนในนามบริษัท หรือ บริหารกลุ่มรถยนต์ของบริษัท บี-ควิก ฟลีต คือคำตอบที่คุ้มค่าในการดูแลรักษารถยนต์ ด้วยบริการครบวงจร อาทิ ยาง แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง ระบบเบรก โช้คอัพ และระบบช่วงล่างในราคาประหยัด พร้อมการควบคุมและตรวจสอบ การทำงานอย่างรัดกุม จึงช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายของคุณในการบริหารกลุ่มรถยนต์ นอก จากนี้ คุณยังมั่นใจได้ว่า รถยนต์ในบริษัทจะได้รับการบริการและดูแลรักษาอย่างดีที่สุด จากช่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา บี-ควิก ฟลีต ช่วยคุณขจัดปัญหากวนใจ อาทิ การเบิกเงินล่วงหน้า การเข้ารับบริการจากศูนย์บริการที่ไกลจากบริษัท สินค้าและบริการที่ไม่มีการรับประกัน การรับนำรถยนต์ ส่วนตัวเข้ารับบริการในนามของบริษัท ตลอดจนปัญหากวนใจอื่น ๆ เพราะ บี-ควิก ฟลีต มอบความ สะดวกคุ้มค่าสูงสุดให้แก่คุณ

B-Quik Technician
  • สะดวกด้วยวงเงินเครดิต พร้อมระยะเวลาเครดิตสูงสุด 30 วัน
  • ไม่ต้องเปิดเครดิต กับศูนย์บริการหลายแห่ง
  • บริการครบวงจร อาทิ ยาง แบตเตอรี่ น้ำมันเครื่อง ระบบเบรก
    โช้คอัพ และระบบช่วงล่าง ในราคาประหยัด
  • รับใบกำกับภาษีถูกต้อง พร้อมรายงานการใช้บริการในแต่ละเดือน
  • สะดวกด้วยวงเงินเครดิต พร้อมระยะเวลาเครดิตสูงสุด 30 วัน
  • สะดวกด้วยวงเงินเครดิต พร้อมระยะเวลาเครดิตสูงสุด 30 วัน
  • สะดวกด้วยวงเงินเครดิต พร้อมระยะเวลาเครดิตสูงสุด 30 วัน
  • สะดวกด้วยวงเงินเครดิต พร้อมระยะเวลาเครดิตสูงสุด 30 วัน

ฟลีตไลน์ (Fleet Line)
พร้อมให้คำปรึกษา และตอบคำถามเรื่องการบริการ
สนใจสมัครลูกค้าระบบเครดิต กรุณากรอกข้อมูล