สมัครงานออนไลน์

Position

สมัครงานออนไลน์

ตำแหน่งอื่นๆ โปรดระบุ :
เงินเดือนที่คาดหวัง :

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ * :
ศาสนา :
อายุ :
น้ำหนัก :
นามสกุล : *
วัน/เดือน/ปีเกิด (พ.ศ.) : *
ส่วนสูง : *

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : *
จังหวัด :
เบอร์โทรศัพท์ :
เขต/อำเภอ * :
อีเมล์ * :
เบอร์มือถือ * :
ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษา

การศึกษาระดับสูงสุด

ชื่อสถานศึกษา *
วุฒิการศึกษา *
สาขา *
เกรดเฉลี่ย *

การศึกษาระดับก่อนหน้า

ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขา
เกรดเฉลี่ย
ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงาน 1

ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
รายละเอียด :

ประวัติการทำงาน 2

ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
รายละเอียด :

การฝึกอบรม

ประวัติการอบรม 1

สถาบัน/หลักสูตรอบรม

ประวัติการอบรม 2

สถาบัน/หลักสูตรอบรม
ระบุตัวเลขที่แสดง