น้ำมันเครื่องเปรียบเสมือนหัวใจของรถยนต์ ด้วยหน้าที่หลัก คือ ช่วยหล่อลื่นและลดการเสียดสี รวมถึงช่วยทาความสะอาดเครื่องยนต์ และป้องกันการสึกหรอ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและ ไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ที่ บี-ควิก ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง พร้อมไส้กรองมาตรฐานทั้งเครื่อง ยนต์เบนซินและดีเซล โดยช่างผู้ชำนาญและเครื่องมือที่ทันสมัย นอกจากนี้ ยังให้บริการน้ำมัน เครื่องชุดประหยัด ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูงและไส้กรองราคาประหยัด เพื่อเป็นอีกทาง เลือกหนึ่งในการดูแลรักษารถที่คุณรัก

สินค้า ระยะเวลาการรับประกัน ระยะทางการรับประกัน เงื่อนไขการรับประกัน
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรอง 30 วัน 5,000 กิโลเมตร โดยคิดจากระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน ไม่ครอบคลุมปัญหาที่เกิดจากการรั่วซึม ของซีลประเก็น และ สภาพเครื่องยนต์

หมายเหตุ : รับประกันความบกพร่องที่เกิดจากการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมกรณีใช้รถในเชิงพาณิชย์ สงวนสิทธิ์ในการใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 6-8 สัปดาห์ โดยลูกค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อใช้ระหว่างรอผลการตรวจสอบ หากผลการตรวจสอบความบกพร่องของสินค้าเกิดจากการผลิตหรือการติดตั้งของ บี-ควิก บริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินค่าสินค้าตามเปอร์เซ็นการใช้งานที่เหลือ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)