สมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง ช่างยนต์

จำนวนที่ต้องการ 50 อัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล 23 มีนาคม 2561

คุณสมบัติ

-  เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี

-  วุฒิ ปวช.-ปวส. (สาขาช่างยนต์, ช่างกล หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

-  สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนสูง

-  สามารถทำงานเป็นกะได้

-  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สถานที่ปฏิบัติงาน

ศูนย์บริการรถยนต์ บี-ควิก ทั่วประเทศ

สมัครงาน