สมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

จำนวนที่ต้องการ 1 อัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล 29 กันยายน 2560

คุณสมบัติ

-  เพศหญิง  อายุ 21-30 ปี

-  วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

-  มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีใจรักในงานบริการลูกค้า

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

บี-ควิก สำนักงานใหญ่ (ถนนพระราม 5)

สมัครงาน