สมัครงานออนไลน์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ติดต่อราชการ

จำนวนที่ต้องการ 1 อัตรา

วันที่อัพเดทข้อมูล 16 กุมภาพันธ์ 2560

คุณสมบัติ

-  อายุ 20-35 ปี

-  วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-  สามารถใช้โปรแกรม MS.Office ได้ดี

-  มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถใช้รถยนต์ในการปฏิบัติงานได้

-  มีประสบการณ์ติดต่อหน่วยงานราชการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

บี-ควิก สำนักงานใหญ่ (ถนนพระราม 5)

สมัครงาน